PDPR TADIKA

4 Tahun

TADIKA 4 TAHUN

PDPR Akademik

01

Bahasa Melayu

Huruf besar (m/s 24&25)

Huruf besar (m/s 27)

Huruf besar (m/s 28,30,31)

Huruf besar (m/s 33&34)

Huruf kecil (m/s 12&13)

Huruf kecil (m/s 15-17)

Huruf kecil (m/s 18-20)

Huruf kecil (m/s 21-23)

Huruf besar dan kecil (m/s 26&29)

Huruf besar dan kecil (m/s 32,35,36)

Mengenal huruf vokal (m/s 37-39)

Mengenal suku kata (m/s 40&41)

Mengenal suku kata (m/s 42&43)

Mengenal suku kata (m/s 44)

Penilaian (m/s 46&47)

02

Matematik Awal

Objek pendek ke panjang (m/s 25)

Nipis ke tebal (m/s 30&31)

Pola & corak (m/s 34&35)

Penilaian (m/s 39&40)

Penilaian (m/s 41&42)

Memadankan objek pasangan yang sama (m/s 6&7)

Pasangan objek yang tidak sama (m/s 9&10)

Hitung jumlah objek yang sama (m/s 11&12)

Banyak atau sedikit (m/s 15)

Sama banyak/tidak sama banyak & lebih kurang (m/s 19-21)

03

Sains Awal

Membuat pemerhatian (m/s 24)

Haiwan (m/s 27&28)

Bunyi & pergerakan haiwan (m/s 29&30)

Mengenal bahagian tumbuhan & bezakan tumbuhan mengikut warna (m/s 31&33)

Piramid makanan

Membezakan tumbuhan mengikut saiz (m/s 35&36)

Menamakan jenis-jenis sayur dan buah (m/s 38&39)

Keperluan tumbuhan dan sifat bahan (m/s 40&41)

Sumber cahaya (m/s 43-45)

Mengenal warna (m/s 2&3)

Mengenal warna dan bentuk (m/s 4&5)

Membezakan objek mengikut bentuk (m/s 6&7)

Besar dan kecil (m/s 8&9)

Membezakan objek mengikut saiz dan tekstur (m/s 10&11)

Membezakan objek mengikut berat dan ringan (m/s 12)

Membezakan objek mengikut panjang dan pendek (m/s 13)

Rendah dan tinggi (m/s 15&16)

Rendah dan tinggi (m/s 17)

Tebal dan nipis (m/s 18)

Besar dan kecil (m/s 19)

Berat dan ringan (m/s 20&21)

Membuat ramalan (m/s 22&23)

04

Bahasa Arab

Surah al-Fatihah (padankan ayat yang sama) (m/s 22&23)

Huruf hijaiyah (ghain, fa, qaf, kaf) (m/s 10&11)

Mengenal huruf hijaiyah (lam, mim, nun, wau) (m/s 14&15)

Menulis huruf hijaiyah (ha, hamzah, ya) (m/s 14&15)

Padankan huruf yang sama (m/s 16-18)

Padankan huruf hijaiyah yang sama (m/s 19&20)

Memadankan ayat surah al-Fatihah (m/s 22&23)

Nombor 1-3 (m/s 25-27)

Nombor dalam bahasa arab 4 & 5 (m/s 28&29)

Nombor dalam bahasa arab 6 & 7 (m/s 30&31)

Nombor dalam bahasa arab 8,9 & 10 (m/s 32-34)

Nombor dalam bahasa arab (m/s 35&36)

Nombor dalam bahasa arab (m/s 37&39)

Huruf hijaiyah (alif, ba, ta, tsa) (m/s 1&2)

Huruf hijaiyah (jim, ha, kho, dal) (m/s 3&4)

Huruf hijaiyah (zal, ro, zai, sin) (m/s 5&6)

Huruf hijaiyah (syin, sod, dhod, tho) (m/s 7&8)

Huruf hijaiyah (zho, ain, ghain, fa) (m/s 9&10)

Huruf hijaiyah (qaf, kaf, lam, mim) (m/s 11&12)

Huruf hijaiyah (nun, wau, ha, hamzah, ya) (m/s 13&14)

Huruf hijaiyah (padankan huruf yang sama) (m/s 16&17)

Huruf hijaiyah (padankan huruf yang sama) (m/s 18-20)

05

Jawi

Mengenal huruf jawi tunggal (m/s 41)

Menulis huruf jawi tunggal (m/s 15-18)

Mengenal huruf jawi tunggal (sod, dod, tho, zho) (m/s 19-22)

Mengenal huruf jawi tunggal (ain, ghain, nga) (m/s 23-25)

Huruf jawi tunggal (fa, pa, qof) (m/s 26-28)

Huruf jawi tunggal (kaf, ga, lam) (m/s 29-31)

Huruf jawi tunggal (mim, nun) (m/s 32&33)

Huruf jawi tunggal (wau, va) (m/s 34&35)

Huruf jawi tunggal (ha, hamzah) (m/s 36&37)

Huruf jawi tunggal (ya, ye, nya) (m/s 38-40)

Mengenal huruf tunggal (padankan huruf awal perkataan dengan gambar yang betul) (m/s 41)

Mencari huruf jawi tunggal yang sama (m/s 42&43)

Mencari huruf jawi tunggal yang sama dan tulis semula (m/s 44&45)

Membatang huruf-huruf jawi (m/s 50)

Membatang huruf-huruf jawi (vokal alif) (m/s 51)

Membatang huruf-huruf jawi (vokal alif) (m/s 52)

Membatang huruf-huruf jawi (vokal alif) (m/s 53)

06

Pendidikan Islam

Huruf hijaiyah (m/s 4-6)

Menyusun ayat surah al-Fatihah (m/s 8&9)

Nombor dalam bahasa arab (1-4) (m/s 10-12)

Nombor dalam bahasa arab (5-10) (m/s 13-15)

Beriman kepada Allah (m/s 17&18)

Nama-nama Allah (m/s 22-26)

Rukun Iman (m/s 27-29)

Rukun Islam (m/s 30&31)

Rukun Islam (m/s 32&33)

Bersuci daripada najis (m/s 34&35)

Anggota wuduk (m/s 36-38)

Solat Fardhu (m/s 41&42)

Solat Fardhu (m/s 43&44)

Amali solat (m/s 45-49)

Puasa (m/s 50&51)

Sirah Nabi Muhammad SAW (m/s 52&53)

Peristiwa tentera bergajah (m/s 54)

Akhlak Nabi Muhammad SAW (m/s 55)

Adab dalam kehidupan dan adab makan dan minum (m/s 56-58)

Adab bersama keluarga (m/s 59)

Penilaian (m/s 62)

Penilaian (m/s 63)

Penilaian (m/s 64)

07

English

Capital letters (m/s 22&23)

Capital letters (m/s 24-26)

Small letters (m/s 27-29)

Small letters (m/s 30&31)

Padankan huruf kecil yang sama (m/s 32&33)

Padankan huruf kecil yang sama (m/s 34&35)

Padankan huruf kecil yang sama (m/s 36&37)

Padankan huruf kecil ke besar (m/s 38&39)

Logos and signs (m/s 40&41)

Recognise and name pictures (m/s 42)

Recognise and name pictures (m/s 43)

Recognise and name pictures (m/s 44)

Recognise and name pictures (m/s 45)

Recognise and name pictures (m/s 46)

Recognise and name pictures (m/s 47)

Recognise and name pictures (m/s 48)

Recognise and name pictures (m/s 49)

Recognise and name pictures (m/s 50)

Recognise and name pictures (m/s 51)

Recognise and name pictures (m/s 52)

Recognise and name pictures (m/s 53)

Recognise and name pictures (m/s 54)

Simple phrases (m/s 55)

Simple phrases (m/s 56)

Simple phrases (m/s 57)

Simple sentences (m/s 58)

Simple sentences (m/s 59)

Simple sentences (m/s 60)

Simple sentences (m/s 61)

Simple sentences (m/s 62)

Kemahiran pratulis (m/s 1-3)

Kemahiran pratulis (m/s 4-6)

Kemahiran pratulis (m/s 7&8)

Kemahiran menulis huruf ABCD (m/s 9&10)

Kemahiran menulis huruf EFGH (m/s 11&12)

Kemahiran menulis huruf IJKL (m/s 13&14)

Kemahiran menulis huruf MNOP (m/s 13&14)

Kemahiran menulis huruf QRST (m/s 15&16)

Kemahiran menulis huruf UVWXYZ (m/s 19&20)

× Hi saya Azim boleh saya bantu!!