PDPR SERATIS

Tahun 3

PDPR SERATIS Tahun 3

Panduan Hafazan & Solat

pthqibnusina-logo
Cara Menghafaz dan Mengulang Al-Quran

(Klik link pada tajuk di atas)

Solat Asar

(Klik link pada tajuk di atas)

Solat Zohor

(Klik link pada tajuk di atas)

Solat Maghrib

(Klik link pada tajuk di atas)

SERATIS Tahun 3

PDPR Akademik

01

Bahasa Melayu

Kata Seru

Alatan Keselamatan

Menulis Ayat yang Diimlak

02

Bahasa Inggeris

GET SMART PLUS 3, Present Continuous Tense

Prepositions of Place

Year In, Year Out

Seasons Around the World

There's some... / There are some...

03

Matematik

Pecahan Setara

Pecahan Bentuk Termudah

04

Sains

Kelas Makanan dan Kepentingannya

Proses Pencernaan

Haiwan

Tumbuh-tumbuhan

Unit 6: Pengukuran (Luas)

SERATIS Tahun 3

PDPR KAFA

01

Adab

Adab Menziarahi Orang Sakit

Adab Menziarahi Orang Sakit (Bahagian 2)

Adab Menziarahi Orang Sakit (Perkara yang Perlu Dihindari)

Adab Menziarahi Rakan (Pengertian Rakan)

Adab Menziarahi Rakan (Adab Sebelum, Semasa dan Selepas Ziarah)

Adab Menziarahi Rakan (Faedah dan Akibat Tidak Beradab Ketika Menziarahi Rakan)

Adab Menziarahi Rakan (Perkara yang Perlu Dielakkan)

02

Sirah

Dakwah Secara Rahsia dan Terbuka

Tentangan Kafir Quraisy Terhadap Dakwah Nabi Muhammad SAW

Hijrah ke Habsyah

Hijrah ke Yathrib (Madinah)

Persaudaraan Kaum Muhajirin dan Ansar

03

Lughatul Quran

Bilangan dan Nombor

Bahasa dalam Kelas

Buah-buahan

Buah-buahan Tempatan

04

Ibadah

Mandi Wajib (Sebab-sebab mandi wajib)

Rukun Mandi Wajib

Cara Mandi Wajib

05

Akidah

Beriman kepada Hari Kiamat

Beriman kepada Hari Kiamat 2

Sifat Baqa'

06

Jawi

Imbuhan Awalan

Latihan Imbuhan Akhiran

Imbuhan Apitan

07

Tajwid Al-Quran

Setiap Rabu: Tajwid Al-Quran

× Hi saya Azim boleh saya bantu!!